Bạn có biết? Hãy lắng nghe người khác nói về cơ hội phát triển, mặc cho có làm được hay không.

👉Có thể bạn chưa biết : Sự thật hơn 15 năm trước Mark Zuckerberg, cha đẻ Facebook, đã mời năm người đến phòng của anh ấy tại Harvard? 💢Lý do? Nói về một cơ hội cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh! Sau khi nhiệt tình chia sẻ về tầm nhìn,…

read more